Điểm chuẩn 5 năm HV Bưu Chính Viễn Thông (2007-2011)Diem chuan hoc vien buu chinh vien thong 2012, diem chuan hoc vien buu chinh vien thong 2011,2010,2009,2008,2007, diemchuan 2012, diem chuan hvbcvt2012, hoc vien buu chinh vien thong.

Ban biên tập webdiemthi.com đã cập nhật điểm chuẩn 5 năm của Học viện bưu chính viễn thông(KV phía bắc,cơ sở phía nam) các năm 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.

Năm 2011

Khu vực phía bắc
STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1C66Công nghệ thông tinA11
2C65Điện tử. truyền thôngA11
3402Kế toán:A17Hệ ngoài ngân sách
4402Kế toánA21
5104Công nghệ thông tin:A17Hệ ngoài ngân sách
6401Quản trị kinh doanhA20.5
7401Quản trị kinh doanh:A16Hệ ngoài ngân sách
8104Công nghệ thông tinA21
9102Điện. Điện tử :A16Hệ ngoài ngân sách
10102Điện. Điện tửA20.5
11101Điện tử. truyền thôngA21
12101Điện tử. truyền thông:A17Hệ ngoài ngân sách
13C67Quản trị kinh doanhA.D111
14402Kế toán:D118Hệ ngoài ngân sách
15402Kế toánD121
16401Quản trị kinh doanhD120.5
17401Quản trị kinh doanh:D117Hệ ngoài ngân sách

Cơ sở phía nam


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1C66Công nghệ thông tinA10
2C65Điện tử. truyền thôngA10
3104Công nghệ thông tin:A15Hệ ngoài ngân sách
4104Công nghệ thông tinA21
5102Điện. Điện tửA20.5
6102Điện. Điện tử:A14Hệ ngoài ngân sách
7101Điện tử. truyền thôngA21
8101Điện tử. truyền thông:A15Hệ ngoài ngân sách
9C67Quản trị kinh doanhA.D110
10402Kế toánA.D114Hệ ngoài ngân sách
11402Kế toánA.D121
12401Quản trị kinh doanhA.D114Hệ ngoài ngân sách
13401Quản trị kinh doanhA.D120.5

Năm 2010

KV phía bắcSTTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1101Kỹ thuật Điện tử viễn thôngA23
2101Kỹ thuật điện tử viễn thông.A17Hệ ngoài ngân sách
3102Kỹ thuật Điện - điện tửA20
4102Kỹ thuật Điện - Điện tử.A16Hệ ngoài ngân sách
5104Công nghệ thông tinA23
6104Công nghệ thông tin.A17Hệ ngoài ngân sách
7401Quản trị kinh doanhA21
8401Quản trị kinh doanh.A17Hệ ngoài ngân sách
9402Kế toánA20
10402Kế toán.A17Hệ ngoài ngân sách

Cơ sở phía namSTTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1101Kỹ thuật Điện tử viễn thôngA18
2101Kỹ thuật điện tử viễn thông.A14Hệ ngoài ngân sách
3102Kỹ thuật Điện - điện tửA16
4102Kỹ thuật điện - điện tửA13.5Hệ ngoài ngân sách
5104Công nghệ thông tinA17
6104Công nghệ thông tin.A14Hệ ngoài ngân sách
7401Quản trị kinh doanhA17.5
8401Quản trị kinh doanh.A14Hệ ngoài ngân sách
9402Kế toánA16
10402Kế toán.A14Hệ ngoài ngân sách

Năm 2009

KV phía bắc


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1101Điện tử Viễn thôngA24.5
2104Công nghệ thông tinA24.5
3102Điện Điện tửA22
4401Quản trị kinh doanhA22

Cơ sở phía namSTTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1101Điện tử Viễn thôngA21
2104Công nghệ thông tinA19.5
3102Điện Điện tửA18
4401Quản trị kinh doanhA18

Năm 2008

KV phía bắc


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1Kỹ thuật điện tử viễn thụngA19
2Hệ CĐ0
3250Kỹ thuật điện tử viễn thôngA23
4150Kỹ thuật điện, điện tửA20.5
5300Công nghệ thông tinA22.5
6C65Kỹ thuật điện tử viễn thôngA13
7C66Công nghệ thông tinA13

Năm 2007

KV phía bắc


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1Kỹ thuật điện tử-VTA15

Cơ sở phía nam


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1Hệ ĐH0
2Kỹ thuật điện tử-VTA12

Nguồn :HV Bưu chính viễn thông
Share your views...

0 Respones to "Điểm chuẩn 5 năm HV Bưu Chính Viễn Thông (2007-2011)"

Post a Comment

 

© 2010 Diem thi dh 2012, Diem thi Diem chuan dai hoc 2012 All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info