Điểm chuẩn 5 năm Đại Học Giao Thông Vận Tải (2007-2011)Diem chuan dai hoc giao thong van tai 2012, diem chuan dai hoc giao thong van tai 2011,2010,2009,2008,2007, diemchuan 2012, diem chuan dhgtvt 2012, giao thong van tai.

Ban biên tập webdiemthi.com đã cập nhật điểm chuẩn 5 năm của trường Đại Học Giao thông vận tải  các năm 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.

Năm 2011

Khu vực Phía Bắc

Các ngành đào tạoMã ngànhKhối Điểm chuẩn


- Xây dựng cầu đường

101A


16,5
- Vô tuyến điện và Thông tin liên lạc

102A


16,5
- Tự động hoá

103A


16,5
- Cơ khí chuyên dùng

104A


16,5
- Vận tải

105A


16,5
- Kĩ thuật Điện - Điện tử

106A


16,5
- Tin học

107A


16,5
- Kĩ thuật Môi trường

108A


16,5
- Kĩ thuật An toàn giao thông

109A


16,5
- Kĩ thuật Xây dựng

110A


16,5
- Kinh tế Vận tải

400A


16,5
- Kinh tế Xây dựng

401A


16,5
- Kinh tế Bưu chính viễn thông

402A


16,5
- Quản trị kinh doanh

403A


16,5
- Kế toán

404A


16,5

Khu vực phía nam


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1Điểm chuẩn vào trườngA13

Năm 2010

Khu vực phía bắc
Các ngành đào tạoMã ngànhKhối Điểm chuẩn


- Xây dựng cầu đường

101A 17,0


- Vô tuyến điện và Thông tin liên lạc

102A  17,0


- Tự động hoá

103A  17,0


- Cơ khí chuyên dùng

104A  17,0


- Vận tải

105A  17,0


- Kĩ thuật Điện - Điện tử

106A  17,0


- Tin học

107A  17,0


- Kĩ thuật Môi trường

108A  17,0


- Kĩ thuật An toàn giao thông

109A  17,0


- Kĩ thuật Xây dựng

110A  17,0


- Kinh tế Vận tải

400A  17,0


- Kinh tế Xây dựng

401A  17,0


- Kinh tế Bưu chính viễn thông

402A  17,0


- Quản trị kinh doanh

403A  17,0


- Kế toán

404A  17,0Khu vực phía nam


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1Toàn trườngĐối với HS THPTA14áp dụng đối với KV3 các khu vực khác giăm 0.5 điểm
2Toàn trườngƯu Tiên 1A13
3Toàn trườngƯu Tiên 2A12

Năm 2009

Khu vực phía bắcSTTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1101Xây dựng Cầu đườngA17.5H
2102Vô tuyến điện và thông tin liên lạcA17.5H
3103Điều khiển học Kĩ thuật giao thông vận tảiA17.5H
4104Cơ khí chuyên dùngA17.5H
5105Vận tảiA17.5H
6106Kĩ thuật Điện Điện tửA17.5H
7107Tin họcA17.5H
8108Kĩ thuật Môi trườngA17.5H
9109Kĩ thuật An toàn giao thôngA17.5H
10110Kĩ thuật xây dựngA17.5H
11400Kinh tế vận tảiA17.5H
12401Kinh tế xây dựngA17.5H
13402Kinh tế Bưu chính viễn thôngA17.5H
14403Quản trị Kinh doanh GTVTA17.5H
15404Kế toánA17.5H

Khu vực phía nam


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
114

Năm 2008

Khu vực phía bắc


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1101- Xây dựng Cầu đườngA17
2102- Vụ tuyến điện và thông tin liên lạcA17
3103- Điều khiển học Kĩ thuật giao thụng vận tảiA17
4104- Cơ khí chuyên dụngA17
5105- Vận tảiA17
6106- Kĩ thuật Điện - Điện tửA17
7107- Tin họcA17
8108- Kĩ thuật Môi trườngA17
9109- Kĩ thuật An toàn giao thôngA17
10110- Kĩ thuật xây dựngA17
11400- Kinh tế vận tảiA17
12401- Kinh tế xây dựngA17
13402- Kinh tế Bưu chính viến thôngA17
14403- Quản trị Kinh doanh GTVTA17
15404- Kế toánA17

Khu vực phía nam


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
113.5

Năm 2007

Khu vực phía bắc


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1Điểm chuẩn vào trườngA19.5

Khu vực phía nam


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1Điểm chuẩn vào trườngA15
Share your views...

0 Respones to "Điểm chuẩn 5 năm Đại Học Giao Thông Vận Tải (2007-2011)"

Post a Comment

 

© 2010 Diem thi dh 2012, Diem thi Diem chuan dai hoc 2012 All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info