Điểm chuẩn 5 năm Đại Học Công Đoàn (2007-2011)Diem chuan dai hoc cong doan 2012, diem chuan dai hoc cong doan 2011,2010,2009,2008,2007, diemchuan 2012, diem chuan dhcd 2012, dai hoc cong doan.

Ban biên tập webdiemthi.com đã cập nhật điểm chuẩn 5 năm của trường Đại Học Công Đoàn các năm 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.

Năm 2011STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1406Kế toánA16.5
2404Quản trị nhân lựcA15
3101Bảo hộ Lao độngA15
4402Quản trị Kinh doanhA15
5408Tài chính Ngân hàngA17
6Điểm trúng tuyển theo khốiA15Những sinh viên đỗ vào trường theo khối nhưng chưa đủ điểm vào ngành đăng ký sẽ được chuyển vào ngành khác còn chỉ tiêu
7505LuậtC18.5
8Điểm trúng tuyển theo khối ::C17
9502Công tác xã hộiC17
10501Xã hội họcC17
11506LuậtD116.5
12407Kế toánD117
13403Quản trị Kinh doanhD116.5
14504Công tác xã hộiD116.5
15503Xã hội họcD116.5
16409Tài chính Ngân hàngD117.5
17405Quản trị nhân lựcD116.5
18Điểm trúng tuyển theo khối :D116.5

Năm 2010


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1Bảo hộ lao độngA16
2Quản trị kinh doanhD1.17.5
3Xã hội họcC18
4Quản trị kinh doanh.D117.5
5Quản trị kinh doanhA16
6quản trị nhân lựcA16
7quản trị nhân lực.D117.5
8kế toánA17
9kế toán.D118.5
10Tài chính ngân hàngA17
11Tài chính ngân hàng.D117.5
12Xã hội học.D117.5
13Công tác xã hộiC18.5
14Công tác xã hội.D117.5
15LuậtC19

Năm 2009


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1101Bảo hộ lao độngA13H
2402Quản trị kinh doanh (A)A15H
3403Quản trị kinh doanh (D1)D116H
4404Quản trị nhân lựcA15H
5405Quản trị nhân lựcD115H
6406Kế toán (A)A17H
7407Kế toán (D1)D116.5H
8408Tài chính - ngân hàng (A)A17.5H
9409Tài chính - ngân hàng (D1)D117H
10501Xã hội học (C)C15H
11503Xã hội học (D1)D115H
12502Công tác xã hội (C)C16.5H
13504Công tác xã hội (D1)D115H
14505Luật (C)C18.5H
15506Luật (D1)D116H
16C65Quản trị kinh doanh (A) - Hệ CĐA10
17C65Quản trị kinh doanh (D1) - Hệ CĐD110
18C66Kế toán (A) - Hệ CĐA10
19C66Kế toán (D1) - Hệ CĐD110
20C67Tài chính - ngân hàng (A) - Hệ CĐA10
21C67Tài chính - ngân hàng (D1) - Hệ CĐD110

Năm 2008STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1101Bảo hộ lao động A15
2Quản trị kinh doanhA,D17.5
3105Quản trị nhân lực (khối A, D)A, D0
4Xã hội học C18
5Hệ CĐ0
6C65Quản trị kinh doanhA,D111
7C66Kế toánA,D111
8C67Tài chính - Ngân hàngA,D111
9105Quản trị kinh doanhA15.5
10105Quản trị kinh doanhD16.5
11Quản trị nhân lực.A17.5
12Quản trị nhân lựcD18

Năm 2007


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1Bảo hộ lao độngA18.5
2Quản trị KDA,D11.08824
3Xã hội họcC17.5
4Quản trị KD.D117

Nguồn : ĐH Công Đoàn
Share your views...

0 Respones to "Điểm chuẩn 5 năm Đại Học Công Đoàn (2007-2011)"

Post a Comment

 

© 2010 Diem thi dh 2012, Diem thi Diem chuan dai hoc 2012 All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info