Điểm chuẩn 5 năm HV Hành Chính Quốc Gia (2007-2011)Diem chuan hoc vien hanh chinh quoc gia 2012, diem chuan  hoc vien hanh chinh quoc gia 2011,2010,2009,2008,2007, diemchuan 2012, diem chuan hvbcvt2012,  hoc vien hanh chinh quoc gia

Ban biên tập webdiemthi.com đã cập nhật điểm chuẩn 5 năm của Học viện hành chính quốc gia (KV phía bắc,KV phía nam) các năm 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.

Năm 2011

KV phía bắcSTTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1Điểm chuẩn vào trường theo khốiA16
2Điểm chuẩn vào trường theo khối:C18.5
3Điểm chuẩn vào trường theo khối::D116

KV phía namSTTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1Điểm chuẩn vào trường theo khốiA,D115
2Điểm chuẩn vào trường theo khối:C16

Năm 2010

KV phía bắc


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1Toàn trườngA16
2Toàn trườngC19
3Toàn trườngD116

KV phía nam


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1Toàn trườngA15
2Toàn trườngC17
3Toàn trườngD115

Năm 2009

KV phía bắc


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1501Hành chính học (A)A17
2501Hành chính học (C)C19

KV phía nam


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1501Hành chính học (A)A16
2501Hành chính học (C)C17.5

Năm 2008

KV phía bắc


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
116

Năm 2007


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1*Cơ sở phía BắcA,C18
2*Cơ sở phía NamA17.5
3*Cơ sở phía NamC16

Nguồn : HV Hành chính quốc gia
Share your views...

0 Respones to "Điểm chuẩn 5 năm HV Hành Chính Quốc Gia (2007-2011)"

Post a Comment

 

© 2010 Diem thi dh 2012, Diem thi Diem chuan dai hoc 2012 All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info