Điểm chuẩn 5 năm Đại Học Công Nghiệp Hà Nội (2007-2011)Diem chuan dai hoc cong nghiep ha noi 2012, diem chuan dai hoc cong nghiep ha noi 2011,2010,2009,2008,2007, diemchuan 2012, diem chuan dhcnhn 2012, cong nghiep ha noi.

Ban biên tập webdiemthi.com đã cập nhật điểm chuẩn 5 năm của trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội  các năm 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.

Năm 2011STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1126Hệ thống thông tinA13.5
2127Tài chính ngân hàngA17
3136Kỹ thuật phần mềmA13.5
4111Công nghệ may ( chuyên ngành thiết kế thời trang )A13
5112Công nghệ kỹ thuật hóa họcA13
6124Công nghệ điều khiển và tự động hóaA15.5
7110Công nghệ mayA13
8108Công nghệ kỹ thuật nhiệtA13
9109Quản trị kinh doanhA15.5
10106Khoa học máy tínhA13.5
11107Kế toánA17
12101Công nghệ kỹ thuật cơ khíA15.5
13102Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửA15.5
14103Công nghệ kỹ thuật ô tôA15
15104Công nghệ kỹ thuật điện . điện tử ( chuyên ngành công nghệ kỹ thuật điện )A15
16105Công nghệ kỹ thuật điện tử . truyền thôngA15
17129Quản trị kinh doanhA.D114
18127Tài chính ngân hàng:D116.5
19139Việt Nam họcD113
20118Ngôn ngữ AnhD119.5
21109Quản trị kinh doanh:D115
22107Kế toán :D116.5

Năm 2010


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1101Công nghệ Kỹ thuật cơ khíA16
2102Công nghệ Cơ điện tửA16
3103Công nghệ Kỹ thuật Ô tôA15.5
4104Công nghệ Kỹ thuật điệnA15
5105Công nghệ Kỹ thuật điện tửA15
6106Khoa học máy tínhA15
7107Kế toán.D116
8108Công nghệ Kỹ thuật nhiệt lạnhA14
9109Quản trị kinh doanhA,D115.5
10110Công nghệ mayA13
11111Thiết kế thời trangA13
12112Công nghệ Hóa họcA13
13118Tiếng AnhD119đã nhân hệ số
14124Công nghệ tự động hóaA16
15126Hệ thống thông tinA15
16127Tài chính ngân hàngA16.5
17127Tài chính ngân hàng.D116
18109Quản trị Kinh doanh du lịch khách sạnA, D113
19136Kỹ thuật phần mềmA15
20139Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)D113
21C01Cơ khí chế tạoA10
22C02Cơ điện tửA10
23C03Động lựcA10
24C04Kỹ thuật điệnA10
25C05Điện tửA10
26C06Tin họcA10
27C07Kế toánA, D110
28C08Kỹ thuật NhiệtA10
29C09Quản trị Kinh doanhA,D110
30C10Công nghệ cắt mayA,V,H10
31C10Công nghệ cắt may.B10
32C11Thiết kế thời trangA,V,H10
33C11Thiết kế thời trang.B10
34C12Công nghệ Hóa vô cơA,B10
35C13Công nghệ Hóa hữu cơA,B10
36C14Công nghệ Hóa phân tíchA,B10
37C19Cơ điệnA10

Năm 2009


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1101Công nghệ kỹ thuật cơ khíA18.5H
2102Công nghệ cơ điện tửA18.5H
3103Công nghệ kỹ thuật ôtôA17H
4104Công nghệ kỹ thuật điệnA17H
5105Công nghệ kỹ thuật điện tửA18.5H
6106Khoa học máy tínhA17H
7107Kế toánA, D118.5H
8108Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnhA15H
9109Quản trị kinh doanhA, D117H
10129Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạnA, D115H
11110Công nghệ mayA15H
12111Thiết kế thời trangA, B15H
13112Công nghệ hóa học (A)A17H
14112Công nghệ hóa học (B)B20H
15126Hệ thống thông tinA16H
16136Kỹ thuật phần mềmA16H
17124Công nghệ tự động hóaA17.5H
18127Tài chính ngân hàngA, D117H
19139Việt Nam học (hướng dẫn du lịch)D115H
20118Tiếng Anh (đã nhân hệ số 2)D122H
21C01Cơ khí chế tạo (Hệ cao đẳng)A11.5
22C02Cơ điện tử (Hệ Cao đẳng)A10
23C03Động lực (Hệ Cao đẳng)A10
24C04Kỹ thuật điện (Hệ Cao đẳng)A10
25C05Điện tử (Hệ Cao đẳng)A10
26C06Tin học (Hệ Cao đẳng)A10
27C07Kế toán (Hệ Cao đẳng)A,D112
28C08Kỹ thuật Nhiệt (Hệ Cao đẳng)A10
29C09Quản trị kinh doanh (Hệ Cao đẳng)A,D110.5
30C10Công nghệ cắt may (A,V,H)(Hệ Cao đẳng)A,V,H10
31C10Công nghệ cắt may (B) (Hệ Cao đẳng)B11
32C11Thiết kế thời trang (A,V,H) (Hệ Cao đẳng)A,V,H10
33C11Thiết kế thời trang (B) (Hệ Cao đẳng)B11
34C12Công nghệ Hóa vô cơ (A) (Hệ Cao đẳng)A10
35C12Công nghệ Hóa vô cơ (B) (Hệ Cao đẳng)B11
36C13Công nghệ Hóa hữu cơ (A) (Hệ Cao đẳng)A10
37C13Công nghệ Hóa hữu cơ (B) (Hệ Cao đẳng)B11
38C14Công nghệ Hóa phân tích (A) (Hệ Cao đẳng)A10
39C14Công nghệ Hóa phân tích (B) (Hệ Cao đẳng)B11
40C19Cơ điện (Hệ Cao đẳng)A10

Năm 2008


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1101Công nghệ kỹ thuật cơ khíA18.5H
2102Công nghệ cơ điện tửA18.5H
3103Công nghệ kỹ thuật ôtôA17H
4104Công nghệ kỹ thuật điệnA17H
5105Công nghệ kỹ thuật điện tửA18.5H
6106Khoa học máy tínhA17H
7107Kế toánA, D118.5H
8108Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnhA15H
9109Quản trị kinh doanhA, D117H
10129Quản trị kinh doanh du lịch - khách sạnA, D115H
11110Công nghệ mayA15H
12111Thiết kế thời trangA, B15H
13112Công nghệ hóa học (A)A17H
14112Công nghệ hóa học (B)B20H
15126Hệ thống thông tinA16H
16136Kỹ thuật phần mềmA16H
17124Công nghệ tự động hóaA17.5H
18127Tài chính ngân hàngA, D117H
19139Việt Nam học (hướng dẫn du lịch)D115H
20118Tiếng Anh (đã nhân hệ số 2)D122H
21C01Cơ khí chế tạo (Hệ cao đẳng)A11.5
22C02Cơ điện tử (Hệ Cao đẳng)A10
23C03Động lực (Hệ Cao đẳng)A10
24C04Kỹ thuật điện (Hệ Cao đẳng)A10
25C05Điện tử (Hệ Cao đẳng)A10
26C06Tin học (Hệ Cao đẳng)A10
27C07Kế toán (Hệ Cao đẳng)A,D112
28C08Kỹ thuật Nhiệt (Hệ Cao đẳng)A10
29C09Quản trị kinh doanh (Hệ Cao đẳng)A,D110.5
30C10Công nghệ cắt may (A,V,H)(Hệ Cao đẳng)A,V,H10
31C10Công nghệ cắt may (B) (Hệ Cao đẳng)B11
32C11Thiết kế thời trang (A,V,H) (Hệ Cao đẳng)A,V,H10
33C11Thiết kế thời trang (B) (Hệ Cao đẳng)B11
34C12Công nghệ Hóa vô cơ (A) (Hệ Cao đẳng)A10
35C12Công nghệ Hóa vô cơ (B) (Hệ Cao đẳng)B11
36C13Công nghệ Hóa hữu cơ (A) (Hệ Cao đẳng)A10
37C13Công nghệ Hóa hữu cơ (B) (Hệ Cao đẳng)B11
38C14Công nghệ Hóa phân tích (A) (Hệ Cao đẳng)A10
39C14Công nghệ Hóa phân tích (B) (Hệ Cao đẳng)B11
40C19Cơ điện (Hệ Cao đẳng)A10

Năm 2008


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1Hệ ĐH0
2101Công nghệ kỹ thuật Cơ khíA17
3102Công nghệ Cơ điện tửA18
4103Công nghệ kỹ thuật ÔtôA17
5104Công nghệ kỹ thuật ĐiệnA16
6105Công nghệ kỹ thuật Điện tửA17
7106Khoa học máy tínhA16
8107Kế toánA,D117.5
9108Công nghệ kỹ thuật Nhiệt - LạnhA15
10109Quản trị kinh doanhA,D117
11112Công nghệ Hoá họcA,B15
12118Tiếng Anh (đã nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh)D120
13C01Cơ khí chế tạoA10
14C02Cơ điện tửA10
15C03Động lựcA10
16C04Kỹ thuật ĐiệnA10
17C05Điện tửA10
18C06Tin họcA10
19C07Kế toánA,D110
20C08Kỹ thuật NhiệtA10
21C09Quản trị kinh doanhA,D110
22C10Công nghệ Cắt mayA,D1,B10
23C11Thiết kế thời trang.A,D,V10
24C11Thiết kế thời trangB12
25C12Công nghệ Hoá vô cơ.A10
26C12Công nghệ Hoá vô cơB12
27C13Công nghệ Hoá hữu cơ.A10
28C13Công nghệ Hoá hữu cơB12
29C14Công nghệ Hoá phân tích.A10
30C14Công nghệ Hoá phân tíchB12
31C18Tiếng Anh (môn Tiếng anh chưa nhân hệ số 2)D110
32C19Cơ điệnA10

Năm 2007


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1Cụng nghệ KT cơ khíA15
2Kế toánA,D113
3Tiếng AnhD116
4Công nghệ cắt mayA,B12
5D1,V12
6Công nghệ cắt may.B12
7Thiết kế thời trang…V12

Nguồn : ĐH Công nghiệp hà nội
Share your views...

0 Respones to "Điểm chuẩn 5 năm Đại Học Công Nghiệp Hà Nội (2007-2011)"

Post a Comment

 

© 2010 Diem thi dh 2012, Diem thi Diem chuan dai hoc 2012 All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info