Điểm chuẩn 5 năm Đại Học Đà Nẵng-Đại Học Ngoại Ngữ (2007-2011)Diem chuan dai hoc da nang -dai hoc ngoai ngu 2012, diem chuan dai hoc ngoai ngu  da nang 2011,2010,2009,2008,2007, diemchuan 2012, diem chuan dhdn 2012, dai hoc ngoai ngu da nang.

Ban biên tập webdiemthi.com đã cập nhật điểm chuẩn 5 năm của trường Đại Học Đà Nẵng -ĐH ngoại ngữ các năm 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.

Năm 2011
STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1757Ngôn ngữ Thái LanD115.5Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
2758Quốc tế họcD117Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
3759Ngôn ngữ Anh thương mạiD120.5Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
4756Ngôn ngữ Hàn QuốcD117.5Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
5755Ngôn ngữ tiếng NhậtD117.5Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
6701Sư phạm tiếng AnhD121Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
7705Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu họcD118.5Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
8751Ngôn ngữ AnhD118.5Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
9752Ngôn ngữ tiếng NgaD1.215.5Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
10763Ngôn ngữ Pháp du lịchD1.316Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
11703Sư phạm tiếng PhápD1.316Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
12753Ngôn ngữ Pháp PhápD1.315.5Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
13764Ngôn ngữ Trung thương mạiD1.418.5Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
14704Sư phạm tiếng TrungD1.417Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.
15754Ngôn ngữ tiếng TrungD1.417Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.

Năm 2010STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1705SP tiếng Anh bậc tiểu họcD115.5
2752Cử nhân tiếng NgaD115.5
3752Cử nhân tiếng NgaD215.5
4703Cử nhân tiếng PhápD115.5
5703Cử nhân tiếng Pháp.D315.5
6704Cử nhân tiếng TrungD115.5
7704Cử nhân tiếng Trung.D415.5
8753tiếng Pháp du lịchD115.5
9753tiếng Pháp du lịch.D315.5
10763tiếng Trung thương mạiD115.5
11763tiếng Trung thương mại.D415.5
12758Quốc tế họcD116
13751Cử nhân tiếng AnhD119
14701Sư phạm tiếng AnhD120
15759tiếng Anh Thương mạiD120
16755Cử nhân tiếng NhậtD120.5

Năm 2009


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1701SP tiếng AnhD119
2703SP tiếng PhápD316.5
3704SP tiếng TrungD1,D416.5
4705SP tiếng Anh bậc tiểu họcD117
5751Cử nhân tiếng AnhD118.5
6752Cử nhân tiếng NgaD1,D216
7753Cử nhân tiếng PhápD1,D316.5
8754Cử nhân tiếng TrungD1,D416
9755Cử nhân tiếng NhậtD117.5
10756Cử nhân tiếng Hàn QuốcD117.5
11757Cử nhân tiếng Thái LanD116
12758Cử nhân Quốc tế họcD116.5
13759Cử nhân tiếng Anh thương mạiD122
14763Cử nhân tiếng Pháp du lịchD1,316.5
15764Cử nhân tiếng Trung thương mạiD1,416

Năm 2008


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1701SP tiếng AnhD119
2703SP tiếng PhápD316.5
3704SP tiếng TrungD1,D416.5
4705SP tiếng Anh bậc tiểu họcD117
5751Cử nhân tiếng AnhD118.5
6752Cử nhân tiếng NgaD1,D216
7753Cử nhân tiếng PhỏpD1,D316.5
8754Cử nhân tiếng TrungD1,D416
9755Cử nhân tiếng NhậtD117.5
10756Cử nhân tiếng Hàn QuốcD117.5
11757Cử nhân tiếng Thái LanD116
12758Cử nhân Quốc tế họcD116.5
13759Cử nhõn tiếng Anh thương mạiD122
14763Cử nhõn tiếng Phỏp du lịchD1,316.5
15764Cử nhõn tiếng Trung thương mạiD1,416

Năm 2007


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1SP tiếng AnhD116
2SP tiếng NgaD1,2,3,416
3SP tiếng PhápD316
4SP tiếng TrungD1,40
5Cử nhân tiếng NgaD1,20
6SP tiếng TrungD416
7Cử nhân tiếng Nga.D216

Nguồn : ĐH Đà Nẵng- ĐH ngoại ngữ
Share your views...

0 Respones to "Điểm chuẩn 5 năm Đại Học Đà Nẵng-Đại Học Ngoại Ngữ (2007-2011)"

Post a Comment

 

© 2010 Diem thi dh 2012, Diem thi Diem chuan dai hoc 2012 All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info