Điểm chuẩn 3 năm Đại Học Thăng Long (2009-2011)Diem chuan dai hoc thang long 2012, diem chuan dai hoc thang long 2011,2010,2009,diemchuan 2012, diem chuan dhtl 2012, dai hoc thang long.

Ban biên tập webdiemthi.com đã cập nhật điểm chuẩn 3 năm của trường Đại Học Thăng Long các năm 2011, 2010, 2009.

Năm 2011STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1103Mạng máy tính và viễn thôngA18
2104Tin quản lýA18
3102Khoa học máy tínhA18
4101Toán - Tin ứng dụngA18
5402Tài chính - Ngân hàngA.D1.313
6404Quản lý bệnh việnA.D1.313
7403Quản trị kinh doanhA.D1.313
8401Kế toánA.D1.313
9305điều DưỡngB14
10300Y tế công cộngB14
11502Công tác xã hộiB.C14
12606Việt nam họcC14
13606Việt nam họcD113
14704Ngôn ngữ Trung QuốcD113
15706Ngôn ngữ NhậtD113
16701Ngôn ngữ AnhD118
17502Công tác xã hội:D1.313
18704Ngôn ngữ Trung Quốc:D418

Năm 2010


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1101Toán - Tin ứng dụngA18
2102Khoa học máy tínhA18
3103Mạng máy tính và viễn thôngA18
4104Tin quản lýA18
5401Kế toánA D1 D313
6402Tài chính - Ngân hàngA D1 D313
7403Quản trị kinh doanhA D1 D313
8404Quản lý bệnh việnA D1 D313
9701Tiếng AnhD118
10704Tiếng TrungD113
11704Tiếng TrungD418
12706Tiếng NhậtD113
13305Điều dưỡngB14
14300Y tế công cộngB14
15502Công tác xã hộiB C14
16502Công tác xã hộiD1 D313
17606Việt Nam họcC14
18606Việt Nam họcD113

Năm 2009


STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1101- Toán - Tin ứng dụngA20m
2102- Công nghệ thông tinA20m
3103- Mạng máy tính và viễn thôngA20m
4104- Tin quản lýA20m
5401- Kế toánA15m
6401Kế toán.D1, D315m
7402- Tài chính - Ngân hàngA15m
8402Tài chính - Ngân hàngD1, D315m
9403- Quản trị kinh doanhA15m
10403Quản trị kinh doanhD1, D315m
11404- Quản lý bệnh việnA15m
12404Quản lý bệnh việnD1, D315m
13305-  Điều dưỡngB16
14502- Công tác xã hộiB16
15300- Y tế công cộngB16
16502- Công tác xã hộiC16
17606- Việt Nam họcC16
18701- Tiếng Anh (hệ số 2)D120m
19704- Tiếng Trung (hệ số 2)D420m
20704Tiếng Trung (hệ số 2)D1, D315m
21706- Tiếng NhậtD1,D315m
22401Kế toánA, D1, D315
23402Tài chính Ngân hàngA, D1, D315
24403Quản trị kinh doanhA, D1, D315
25404Quản lý bệnh việnA, D1, D315

Nguồn : ĐH Thăng Long
Share your views...

0 Respones to "Điểm chuẩn 3 năm Đại Học Thăng Long (2009-2011)"

Post a Comment

 

© 2010 Diem thi dh 2012, Diem thi Diem chuan dai hoc 2012 All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info