Điểm chuẩn ĐH ngoại thương (TP.HCM)Bậc đại học:


Mã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩn101


Khoa học máy tính14 A, D1

102


Toán ứng dụng13 A

103


Kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện tử viễn thông, Tự động điều khiển13 A

104


Bảo hộ lao động13 A, 14 B

105


Kỹ thuật công trình xây dựng16 A

106


Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông13 A

107


Công nghệ kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường)13 A, 14 B

108


Qui hoạch vùng và đô thị14 A, 15 V

201


Kỹ thuật hóa học13 A, 15 B

300


Khoa học môi trường15 A, B

301


Công nghệ sinh học15 A, 16 B

401


Tài chính ngân hàng17 A, D1

402


Kế toán16 A, D1

403


Quản trị kinh doanh16 A, D1

404


QTKD chuyên ngành QTKD quốc tế16 A, D1

405


QTKD chuyên ngành nhà hàng - khách sạn16 A, D1

406


Quan hệ lao động13 A, D1

501


Xã hội học13 A, D1 , 14C

502


Việt Nam học (ch/ ngành hướng dẫn Du Lịch)13 A, D1, 14 C

701


Ngôn ngữ Anh15D1

704


Tiếng Trung Quốc14 D1, D4

707


Tiếng Trung Quốc chuyên ngành Trung – Anh14 D1, D4

800


Thiết kế công nghiệp18,5 H
2 môn năng khiếu ≥ 5,0 điểm

- Bậc cao đẳng:
Share your views...

0 Respones to "Điểm chuẩn ĐH ngoại thương (TP.HCM)"

Post a Comment

 

© 2010 Diem thi dh 2012, Diem thi Diem chuan dai hoc 2012 All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info