Điểm chuẩn 5 năm ĐH Công Nghệ GTVT (2007-2011)



Diem chuan dai hoc cong nghe giao thong van tai 2012, diem chuan dai hoc cong nghe giao thong van tai 2011,cao dang giao thong van tai 2010,2009,2008,2007, diemchuan 2012, diem chuan dhcngtvt 2012, dai hoc cong nghe giao thong van tai,cao dang giao thong van tai,dh cong nghe GTVT.

Ban biên tập webdiemthi.com đã cập nhật điểm chuẩn 5 năm của  Đại Học công nghệ Giao Thông Vận Tải (trước là Cao đẳng GTVT) các năm 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Công nghệ GTVT


Dưới đây là điểm chuẩn các ngành hệ CAO ĐẲNG:





























































































































































































Tên ngành



Mã ngành



Điểm trúng tuyển


Các chuyên ngành đào tạo tại Hà Nội
Công nghệ kĩ thuật xây dựng cầu đường bộ

01.1



22


Công nghệ kĩ thuật cầu đường sắt

01.2



18


Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

03.1



22


Công nghệ kĩ thuật xây dựng công trình thủy

03.2



18


Công nghệ kĩ thuật kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

03.3



20


Công nghệ kĩ thuật cơ khí Đầu máy toa xe

06.1



17


Công nghệ kĩ thuật cơ khí Máy tàu thủy

06.2



17


Công nghệ kĩ thuật - Máy xây dựng

06.3



17


Công nghệ kĩ thuật ôtô

06.4



19


Quản trị kinh doanh

07



20,5


Kế toán doanh nghiệp

08.1



20,5


Kế toán kiểm toán

08.2



20,5


Tài chính - Ngân hàng

09



20,5


Khai thác vận tải đường bộ

11.1



18


Khai thác vận tải đường sắt

11.2



17


Công nghệ thông tin

12



20


Công nghệ kĩ thuật điện tử

13



19


Quản lý xây dựng (Kinh tế xây dựng)

14



20


Các chuyên ngành đào tạo tại Vĩnh Yên
Xây dựng cầu đường bộ

21



18


Công nghệ kĩ thuật ôtô

22



17


Công nghệ kĩ thuật - Máy xây dựng

23



17


Kế toán doanh nghiệp

24



17


Công nghệ thông tin

25



17


Công nghệ kĩ thuật Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

26



17


Tài chính - Ngân hàng

27



17


Các chuyên ngành đào tạo tại Thái Nguyên
Xây dựng cầu đường bộ

31



15


Công nghệ kĩ thuật ôtô

32



15


Quản trị kinh doanh

33



15


Kế toán

34



15


Công nghệ thông tin

35



15


Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng dân dụng à công nghiệp

36



15


Khai thác vận tải đường bộ

37



18


Tài chính - Ngân hàng

38



15



 

Xét tuyển NV2 hệ Đại học

Bộ GD-ĐT vừa bổ sung chỉ tiêu đào tạo năm 2011 cho trường Đại học Công nghệ GTVT, theo đó Hội đồng tuyển sinh nhà trường thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 vào hệ đại học chính quy năm 2011 với 200 chỉ tiêu.

 

Các chuyên ngành đào tạo:


























Đào tạo tại Hà NộiĐào tạo tại Vĩnh Yên

Chuyên ngành





Chuyên ngành





CNKT Xây dựng cầu đường bộ



101



CNKT Xây dựng cầu đường bộ



111



Công nghệ kỹ thuật ôtô



201




 

Đối tượng đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã dự kỳ thi Đại học khối A năm 2011 có kết quả lớn hơn hoặc bằng điểm sàn theo quy định của Bộ GD-ĐT, không có điểm liệt.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:Mẫu đơn đăng ký xét tuyển. Giấy chứng nhận kết quả thi do các trường Đại học tổ chức thi cấp (có đóng dấu đỏ của trường). Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

Thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2: Từ ngày 25/8/2011 đến 17 giờ ngày 15/9/2011. Nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu, nhà trường sẽ xét tuyển nguyện vọng 3

Tiêu chí xét tuyển: Lấy tổng điểm thi Đại học của 3 môn khối A (Toán, Vật lý, Hóa học). Nguyên tắc xét tuyển: Tuyển chọn thí sinh có điểm từ cao đến thấp, cho tới khi đủ chỉ tiêu.

Điểm chuẩn 2010 – Trường CĐ Giao thông vận tải


Trường Cao đẳng giao thông vận tải thông báo điểm trúng tuyển vào hệ Cao đẳng năm 2010 như sau:










































































































































































































Ngành học



Mã ngành



Khối thi



Điểm trúng tuyển


Các ngành đào tạo ở Hà Nội:

 



 


- Xây dựng Cầu đường bộ

01



A



22


- Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng (chuyên ngành xây dựng cầu đường sắt)

02



A



20


- Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng (chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiêp)

03



A



21


- Cơ khí sửa chữa ôtô

04



A



19


- Khai thác và sửa chữa máy thi công (máy xây dựng)

05



A



18


- Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Đầu mát toa xe và chuyên ngành Công nghệ KTCK Máy tàu thủy)

06



 A



18


- Quản trị doanh nghiệp

07



A



20


- Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán)

08



A



22


- Tài chính Ngân hàng

09



A



22


- Khai thác vận tải đường sắt

10



A



17


- khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác vận tải đường bộ)

11



A



20


- Công nghệ Thông tin

12



A



20


- Công nghệ Kỹ thuật điện tử

13



A



20


- Quản lý xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng)

14



A



20


Các ngành đào tạo ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc:

 



 


- Xây dựng Cầu đường bộ

21



A



18


- Cơ khí sửa chữa ô tô

22



A



17


- Khai thác và sửa chữa máy thi công (máy xây dựng)

23



A



18


- Kế toán doanh nghiệp

24



A



18


- Công nghệ thông tin

25



A



17


- Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng (chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiêp)

26



A



21


- Tài chính – Ngân hàng

27



A



18


Các ngành đào tạo ở TP. Thái nguyên:

 


- Xây dựng Cầu đường bộ

31



A



15


- Cơ khí sửa chữa ô tô

32



A



14


- Quản trị doanh nghiệp

33



 



14


- Kế toán doanh nghiệp

34



A



14


- Công nghệ thông tin

35



A



14


- Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng (chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiêp)

36



A



15


- Khai thác vận tải đường bộ

37



A



20


- Tài chính – Ngân hàng

38



A



14



( Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho HSPT - KV3, các đối tượng khác được xét chênh lệch ưu tiên về khu vực 0.5 điểm, về đối tượng 1.0 điểm).

 

Điểm xét trúng tuyển CHUYỂN NGUYỆN VỌNG

 

Trường Cao đẳng giao thông vận tải thông báo điểm xét trúng tuyển chuyển nguyện vọng vào hệ Cao đẳng năm 2010 như sau:





































































































Tên ngành



Mã ngành



Điểm trúng tuyển


1. Địa điểm học tại Hà Nội
- Công nghệ Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành xây dựng cầu đường sắt)

02



20.5 điểm


Khai thác và sửa chữa máy thi công (Máy xây dựng)

05



19.0 điểm


- Công nghệ kỹ thuật cơ khí Đầu máy toa xe

06.1



19.0 điểm


- Công nghệ kỹ thuật cơ khí  Máy tàu thuỷ

06.2



18.0 điểm


2. Địa điểm học tại Vĩnh Yên
-  Xây dựng cầu đường bộ

21



19.5 điểm


-  Cơ Khí sửa chữa Ô tô

22



17.5 điểm


- Kế toán doanh nghiệp

24



19.0 điểm


- Công nghệ thông tin

25



17.5 điểm


- Tài chính- Ngân hàng

27



18.0 điểm


3. Địa điểm học tại Thái Nguyên
- Xây dựng cầu đường bộ

31



17.5 điểm


- Cơ Khí sửa chữa Ô tô

32



14.0 điểm


- Kế toán doanh nghiệp

34



15.0 điểm


- Công nghệ thông tin

35



14.0 điểm


- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp)

36



15.0 điểm


- Tài chính- Ngân hàng

38



14.0 điểm



(Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho học sinh phổ thông KV3, các đối t­ượng  khác  đ­ược xét chênh lệch ưu tiên về khu vực 0.5 điểm, về đối t­ượng 1.0 điểm). 

Chú ý: Thí sinh đã nộp đơn xin chuyển nguyện vọng, nếu có tổng điểm 3 môn ( sau khi đã cộng điểm ưu tiên) lớn hơn hoặc bằng điểm xét trúng tuyển chuyển nguyện vọng của từng ngành nêu trên thì đỗ và từ ngày 25/8 nhận Giấy báo nhập học tại phòng đào tạo của trường ( địa chỉ 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội). Ngày nhập học, thứ bẩy 4/9/2010.

Điểm chuẩn 2009 - Trường CĐ Giao thông vận tải Hà Nội


Chiều ngày 9/8, Trường CĐ Giao thong vận tải Hà Nội đã công bố điểm trúng tuyển và điểm xét nguyện vọng 2. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.

 


































































































































































































Các ngành đào tạo

Mã ngành



Khối thi



Điểm chuẩn 2008



Điểm chuẩn 2009


Đào tạo tại Hà Nội
Xây dựng cầu đường bộ

01



A



21,5



21,0


Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng cầu đường sắt)

02



A



17



20,0


Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp)

03



A



21,0


Cơ khí sửa chữa ô tô

04



A



21,5



19,0


Khai thác và sửa chữa máy thi công

05



A



18,0


Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Đầu máy - toa xe)

06



A



17



19,0


Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Máy tàu thủy)

16



A



17,0


Quản trị doanh nghiệp

07



A



21,5



20,5


Kế toán doanh nghiệp

08



A



21,5



22,0


Tài chính ngân hàng

09



A



22,0


Khai thác vận tải đường sắt

10



A



19



17,0


Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác vận tải đường bộ)

11



A



17,0


Công nghệ thông tin

12



A



21,5



19,5


Công nghệ kỹ thuật điện tử

13



A



18,0


Đào tạo tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Xây dựng cầu đường bộ

21



A



16



17,0


Cơ khí sửa chữa ô tô

22



A



16



17,0


Khai thác và sửa chữa máy thi công

23



A



18,0


Kế toán doanh nghiệp

24



A



16



17,0


Công nghệ thông tin

25



A



16



17,0


Đào tạo tại Thái Nguyên
Xây dựng cầu đường bộ

31



A



14



14,0


Cơ khí sửa chữa ôtô

32



A



14,0


Quản trị doanh nghiệp

33



A



14,5


Kế toán doanh nghiệp

34



A



14



14,0


Công nghệ thông tin

35



A



14,0


Tài chính ngân hàng

38



A



14,0



 

 

Thí sinh không trúng tuyển các mã ngành đã đăng ký (không có điểm 0), nếu có nguyện vọng học các mã ngành dưới đây, thì làm đơn xin chuyển nguyện vọng (theo mẫu của trường) nộp tại phòng đào tạo của trường (tại Hà Nội) với điều kiện sau:

 



























+ Mã ngành 02 có điểm thi tuyển >= 20+ Mã ngành 25 có điểm thi tuyển >= 17
+ Mã ngành 05 có điểm thi tuyển >= 18+ Mã ngành 31 có điểm thi tuyển >= 14
+ Mã ngành 16 có điểm thi tuyển >= 17+ Mã ngành 32 có điểm thi tuyển >= 14
+ Mã ngành 21 có điểm thi tuyển >= 17+ Mã ngành 34 có điểm thi tuyển >= 14
+ Mã ngành 22 có điểm thi tuyển >= 17+ Mã ngành 35 có điểm thi tuyển >= 14
+ Mã ngành 24 có điểm thi tuyển >= 17

 

 

Thời gian nhận đơn từ nay đến hết ngày 21-8-2009. Nhà trường xét tuyển theo nguyên tắc lấy từ điểm cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu cho từng mã ngành đào tạo. Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/ đơn.

Trường sẽ gửi giấy báo nhập học cho từng thí sinh trúng tuyển. Thời gian nhập học: thứ bảy 12-9-2009. Thí sinh trúng tuyển, vì lý do nào đó không đến kịp, phải điện báo cho trường theo số điện thoại (04.35526713). Nếu quá 15 ngày kể từ ngày nhập học, thí sinh không có mặt, trường sẽ gọi thí sinh khác thay thế.

 

Thí sinh trúng tuyển, không nhận được giấy báo nhập học, phải liên hệ với Phòng đào tạo của trường (ở Hà Nội) để nhận giấy báo nhập học (lần 2).

 

Thí sinh có nguyện vọng xin phúc khảo điểm bài thi phải làm đơn và nộp lệ phí phúc khảo theo quy định của Bộ GD-ĐT (20.000 đồng/1 môn) tại Phòng đào tạo của trường ở Hà Nội. Thời gian nhận đơn đến hết ngày 21-8-2009.

 

Thí sinh dự thi CĐ không trúng tuyển (không có điểm 0), nếu có nguyện vọng học hệ trung cấp chuyên nghiệp, phải làm đơn (theo mẫu của trường) nộp cho Phòng đào tạo ở Hà Nội. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký hai ngành học. Trường sẽ xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu cho từng ngành đào tạo. Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/đơn. Đơn xin xét chuyển học hệ trung cấp chuyên nghiệp nhận đến hết ngày 21-8-2009.

Điểm chuẩn 2008 - Trường CĐ Giao thông vận tải Hà Nội


Trường CĐ Giao thông Vận tải đã công bố điểm trúng tuyển. Thí sinh không trúng tuyển các mã ngành đã đăng ký và không có điểm liệt, có thể chuyển nguyện vọng học vào các mã ngành sau: mã ngành 14 có điểm trên 17, mã ngành 13 có điểm trên 16, mã ngành 06, 07, 08, 13 có điểm 16 trở lên; mã ngành 10, 11 có điểm trên 14 và mã ngành 18 (học tại Thái Nguyên) có điểm trên 14.

 








































































































Ngành đào tạo





Điểm chuẩn


Công nghệ kỹ thuật Xây dựng Cầu đường bộ

01



21,5


Công nghệ Kỹ thuật Ôtô

02



21,5


Quản trị Doanh nghiệp

03



21,5


Kế toán Doanh nghiệp

04



21,5


Khai thác Vận tải Đường sắt

05



19,5


Công nghệ kỹ thuật cơ khí máy xây dựng

09



18,5


Công nghệ thông tin

12



21,5


Công nghệ kỹ thuật cơ khí Đầu máy - Toa xe

14



17


Công nghệ kỹ thuật cơ khí Máy tàu thủy

15



20


Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường sắt

16



17


Học tại Vĩnh Yên
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng Cầu đường bộ

06



16


Công nghệ Kỹ thuật Ôtô

07



16


Kế toán Doanh nghiệp

08



16


Công nghệ kỹ thuật cơ khí máy xây dựng

13



16


Công nghệ thông tin

17



16


Học tại Thái Nguyên
Công nghệ kỹ thuật Xây dựng Cầu đường bộ

10



14


Kế toán Doanh nghiệp

11



14



Điểm chuẩn 2007 - Trường CĐ Giao thông vận tải Hà Nội






























STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1Học tại cơ sở Hà Nội0
2Xây dựng cầu đườngA18




Share your views...

0 Respones to "Điểm chuẩn 5 năm ĐH Công Nghệ GTVT (2007-2011)"

Post a Comment

 

© 2010 Diem thi dh 2012, Diem thi Diem chuan dai hoc 2012 All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info